【ZUKO-036】被胁迫的4位空姐-羽生稀,元山晴香,泷川索菲亚,绫濑恋车牌

【ZUKO-036】被胁迫的4位空姐-羽生稀,元山晴香,泷川索菲亚,绫濑恋车牌

自然上可达于脑而头痛除,下可通于膀胱而腰重去,中可和于中焦而一身支节之酸疼尽愈也。若用下导之法,则上既无饮食下胃,而大肠空虚,即用导药,止可出大肠之糟粕硬屎,而不能通小肠膀胱之气,是导之亦无益也。

脾胃空虚,则津液枯槁何能分布于五脏七腑哉!且木尤喜水,脾胃既成焦干之土,则木无水养,克土益深,土益病矣。治法不必散风邪而泻火焰,速利其膀胱,使水从小便而出,则胃中之津液自生。

但肺虚而邪既易入,则汗亦易出,何以邪入而汗不出耶?盖脾胃之土,必得命门之火以相生,而后土中有温热之气,始能发生以消化饮食。

 夫司天之气,原不必尽拘一时,天气不正,感风冒寒,便变为热。 伤深者邪至少阳而有入里之惧,伤浅者邪入少阳而即有出表之喜,故同伤少阳,而伤风与伤寒实有异也。

 治法利小便以解湿,逐热邪以解暑,则上下之气通,而湿与暑尽散矣。此等之症,伤寒中最多。

盖君火一衰,而相火即上夺其权,心火欲固,而相火欲动;心火欲闭,而相火欲开。肺金之气不扬,自失其清肃之令,必移其邪而入于太阳膀胱。

Leave a Reply